Visningar: 162
2 0
Tid att läsa:4 Minuter, 24 Sekunder

Äntligen är våren på väg och vi har vår gemensamma dag för att fixa till i vårt vackra Älvnäs samt få tillfälle att träffa gamla och nya grannar. Klockan 10.00 lördagen den 20/4 samlas vi alla först vid kulturstallet i fårhagen för att fördela mankraft på de olika arbetsuppgifterna. Dessa redogör markfogde Micke för nedan ganska detaljerat. Om ni redan nu känner starkt för en specifik uppgift ta med er lämpliga redskap redan till samlingen. Gå inte direkt till platsen för själva jobbet. Micke ska försöka få till en snabbare och bättre allokeringsprocess denna gång.

Lekplats   4-5 personer

 • Piasavakvast
 • Trädgårdsspade (för ogräsrensning INKLUSIVE rötter)
 • Hink 
 • Skurtrasa – borste
 • Såpa
 • Soppåse
 • Sopa bort grus ur alla byggnader, buss och båt. Tvätta rent väggar inom och utomhus.
 • Rensa ogräs på de grusade ytorna. Plocka bort trasiga leksaker och annat skräp
 • Lekplatsen ska renoveras i vår/sommar och rengöring av de målade ytorna är viktig för att ge bättre förutsättningar för ommålning.

Alla fyra busskurerna. 4 – 5 personer

 • Lövkratta
 • Större trädgårdsax
 • Trädgårdsspade (för ogräsrensning INKLUSIVE rötter)
 • Soppåse
 • Hink
 • Såpa 
 • Skurtrasa
 • Liten trappstege
 • Plocka fimpar och skräp
 • Torka rent inne i busskurer
 • Kratta ur löv etc från dem
 • Rensa ogräs i dess omedelbara närhet
 • Klipp ner/ta bort sly
 • Påvägen mellan busshållplasterna passa på att tvätta av  glas på lyktstolpar samt skyltar med såpa och vatten

Busviken. 8 – 10 personer

 • Lövkratta
 • Kratta
 • Större trädgårdssax
 • Muskler
 • Stor gul hjullastare
 • Tändstickor
 • Här har vi de senaste åren inte forslat bort ihopsamlat skräp. Det ligger nu en stor hög ris och grenar som kan verka väldigt frestande för någon med pyromantendenser. Denna hög ska nu transporteras upp till en sopcontainer med hjälp av Lasse Lindegrens försorg och skicklighet med sin hjullastare.  
 • Kratta upp ny vass i en hög och elda upp.  Att lägga detta i påsar för transport till grovsopsstationen är ingen bra ide då de brukar innehålla lika delar vass och grus
 • Plocka upp ilandflutna grenar etc och forsla dem till containern vid parkeringen.
 • Plocka skräp

Udden vid Domherrevägen ned mot Busviken. 5 – 6 personer

 • Större trädgårdssax
 • Kratta
 • Tändstickor och lite diesel
 • Här nere ligger ett antal båtar i varierat skick. En del halvt komposterade och någon som går att ta hand om med lite insatser. Styrelsen önskar komma i kontakt med samtliga ägare av dessa inklusive de kanoter och windsurfingbrädor som ligger här. Detsamma gäller de mindre bryggor som uppförts på eget initiativ för länge sedan (av skicket att döma).
 • Det handlar om att rensa lite sly samt samla ihop grenar och ris från tidigare års slyrensning och att på ett ordnat och säkert sätt elda upp dem då det bedönms som aldeles för arbetsintensivt att släpa upp det till en container. Det är heller inte motiverat att placera en container där enbart för material från denna yta

Fotbollsplan och utegym 5 – 6 personer

 • Trädgårdsspadar  (för ogräsrensning INKLUSIVE rötter)
 • En ordentlig insats behövs framför allt på fotbollsplanen. Sprid ut allt upplockat ogräs på gräsmarken mot sjön.

Grusgångar Körsbärspromenaden 5-6 personer

 • Trädgårdsspadar  (för ogräsrensning INKLUSIVE rötter)
 • Rensa kanterna rena från ogräs som letat sig in på gruset. Rensa även runt träden.
 • Renset sprids ut på gräsyta som normalt inte klipps.

Området runt Lindqvists Hörna samt den iordningsställda grönytan mot parkeringen vid Busviken 8 -10 personer

 • Större trädgårdssax
 • Gräsfrö (finns vid Stallet)
 • Kratta
 • Trädgårdsspadar  (för ogräsrensning INKLUSIVE rötter)
 • Så gräs på den nya grönytan. Rensa ogräs innanför murarna vid LH. Rensa sly.

Den breddade grusgången längs Älvnäsvägen upp mot Gärdsmygsvägen. 4 – 5 personer

 • Kratta
 • Skyffel
 • Bra ryggar
 • Trädgårdsspadar  (för ogräsrensning INKLUSIVE rötter)
 • Frosten samt snö kom innan jag hann snygga till den kant som går ner mot grönytan från grusgånhgen. Större stenar samlas ihop och läggs snyggt och prydligt inbäddade i grus närmast gräset längst ner. De raviner som regnvatten orsakat i det lösa gruset läggs igen med grus.
 • Eventuellt ogräs avlägsnas.

Stranden mellan Talgoxevägen och Mälaren 8 – 10 personer

 • Större trädgårdssax
 • Lämplig såg
 • Rensning av sly och mindre träd.

Hörnet Gärdsmygsvägen – Sidenssvansvägen 2 personer

 • Större trädgårdsax
 • Rensa stigen ner mot ängen från sly och nedhängande grenar

Gång och cykelväg mellan Älvnäs Gård och Näktergalsvägen 1 person

 • Trädgårdssax modell större
 • Klippa bort och rensa sly längs hela vägen

Trappa Rödhakevägen 1 – 2 personer

 • Piasavakvast
 • Större trädgårdssax
 • Sopa rent trappan och rensa bort sly

Grönyta mellan Fårhagen och Flugsnapparvägen 2 personer

 • Röjsåg (finns vid stallet)
 • Större trädgårdssax
 • Rensa sly i diket och på planmark

Grushög vid infart till Fårhagen  4- 6 personer

 • Skyffel
 • Skottkärra
 • Kratta
 • Gropar i gräsmattan vid lekplatsen ska fyllas igen med grus från den högen. Även ojämnheter vid flertalet cortenplåt rundlar vid träden på den del av grusgånhen som går från bokskåpet mot lekplatsen ska fyllas igen. Resterande grus krattas ut framför grinden och vid utgång på gräset från gångbron.

2 bilar med släpvagnar. 4 personer

 • Samla ihop säckar med kvistar etc och transportera dem till containrarna.
 • Här vore det bra om frivilliga hörde av sig till vår markfogde Micke innan städdagen. 0705569160

Totalt har vi estimerat at det finns jobb för ca 50 – 60 personer men det finns gott om utrymme för egna initiativ så väl mött klockan 10 lördagen den 20/4

Varmt välkomna!

Markfogde Micke med styrelsen