Älvnäs Väg- och Tomtägarförening bekostade och uppförde lekparken Lilla Älvnäs år 2016–2017 under ledning av ordförande Hans Christiansen. Parken syftar till att väcka nyfikenhet kring hur det såg ut i Älvnäs förr i tiden och har ritats för att skapa möten mellan barn och vuxna i olika åldrar. . 

Hedborgs filial

Hedborgs Filial, var en liten handelsbod som låg i korsningen mellan Älvnäsvägen och Rödhakevägen. Där kunde barnen fiska efter mynt under trallen till den populära mynttelefonen. Norr om nuvarande lekpark låg en handelsträdgård och i området fanns även ett bageri.

Den röda flygelbyggnaden härstammar från 1700-talet och finns än i dag kvar på Elfnäs gård. 

Ångbåten Nya Svartsjölandet gick till Älvnäs fram till 1937 då den såldes till Waxholmsbolaget och fortsatte att gå i skärgården under namnet Västan.

Folkparken fanns i egentlig mening inte i området men varje sommar monterade sommargästerna upp en dansbana just i den här parken. 

De ljusblå bussarna utgick från Fridhemsplan och transporterade människor ut till sina sommarställen på Mälaröarna. Buss nr. 5 gick till Älvnäs.

IAKTTAG ORDNING OCH SNYGGHET. DET GER ÖKAD 

TRIVSEL OCH MINSKAR RISKEN FÖR OLYCKOR.

FÖRÄLDRARNA ANSVARAR FÖR BARNENS VISTELSE I LEKPARKEN.

Historiska bilder