Visningar: 1050
0 0
Tid att läsa:1 Minuter, 15 Sekunder

Avgifter enligt årsstämman 2018

Årsavgift

4200 kr

Permanentboende

1400 kr

Fritidsboende

140 kr

Tomt

Permanentboende är 3 andelar, fritidsboende är 1 andel. Tomtägare är 1/10 andel

2019 var avgiften för 1 andel 1400 kronor

Permanentboende motsvarar 3 andelar, eller efter den klassificering som Lantmäteriet fastställt.
Styrelsen gör ibland vissa egna justeringar om uppgifterna är felaktiga.

Fritidsboende motsvarar 1 andel, eller den klassificering som Lantmäteriet fastställt.
Styrelsen gör ibland vissa egna justeringar om uppgifterna är felaktiga.

Tomtägare motsvarar 1/10 andel, eller den klassificering som Lantmäteriet fastställt.
Styrelsen gör ibland vissa egna justeringar om uppgifterna är felaktiga.

Årsavgiften för permanentboende är under 2018 – 2019  4.200 kr
Normalt 3 andelar eller den klassificering som Lantmäteriet fastställt.

Årsavgiften för fritidsboende är under 2018 – 2019  1.400 kr
Normalt 1 andel eller den klassificering som Lantmäteriet fastställt.

Årsavgiften för endast tomt är under 2018 – 2019 140 kr 
Normalt 0,1 andel eller den klassificering som Lantmäteriet fastställt.

Återbetalning av avgift för delar av ett år görs ej utan görs upp mellan 
fastighetsägare vid ex. försäljning/ägarbyte.

Vid behov revideras debiteringslängden varje år. 
•    Den eller de som är lagfaren ägare av fastigheten den 1:a januari är den som får fakturan

  1. •   Normal kredittid på 30 dagar tillämpas
  2. •   Underlaget som används är information från Lantmäteriet

    Stämman hålls normalt i perioden februari till april varje år.

    Till årsstämman kallas alla som är registrerade fastighetsägare.

      Röstlängd är en röst per fastighet.

  3.     Stadgar och ordningsregler finns här