Älvnäs Laddar

Extra årsmöte INSTÄLLT!

Vi har tidigare meddelat att ett extra årsmöte gällande eventuell försäljning av vatten ska hållas den 25:e augusti. Detta är

Läs mer

Älvnästrumpeten nr 1, 2020

Det här är en liten tidning som kommer i din brevlåda när vi har lust, eller när vi har något

Läs mer

Påminnelse att betala årsavgift!

Vi saknar fortfarande en hel del inbetalningar till vägföreningen så vet du med dig att du har glömt betala så

Läs mer

Uthängande grenar

Kapa dina grenar Under sommaren växer som bekant våra träd och buskar och en del växer ut över vägen. Det medför

Läs mer

Om oss

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.