Älvnäs Laddar

14/11 begränsad framkomlighet från 07.15-13.00

Pga av husleverans till bygget vid infarten till Älvnäs råder begränsad framkomlighet från 07.15-13.00 14/11. Detta innebär att vi inte

Läs mer

Älvnästrumpeten 2, 2019

Det här är en liten tidning som kommer i din brevlåda när vi har lust, eller när vi har något

Läs mer

Trafik

Hur trafikflödet runt Ekerö ser ut just nu kan du se längre ner på sidan Drottningholm: Nockebybron (Kameran är placerad

Läs mer

Om oss

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.