Älvnäs bouleturnering 2024

Älvnäs bouleturnering 2024 Det går nu alldeles utmärkt att anmäla sitt lag till Älvnäs bouleturnering 2024.Anmälan till turneringen är öppen

Läs mer

Städdag i Älvnäs 2024: 20 april klockan 10:00, kulturstallet

Äntligen är våren på väg och vi har vår gemensamma dag för att fixa till i vårt vackra Älvnäs samt

Läs mer

Årsstämma i Älvnäs vägförening samt Älvnäs Tomtägarförening 2024

14 mars 19:00 i Närlundaskolans matsal

Läs mer

Älvnäsfestivalen 26:e augusti

Hej kära Älvnäsbor!Nu närmar vi oss vår fina festival den 26:e augusti. Här kommer några hållpunkter under dagen och kvällen:

Läs mer

Om oss

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.