Älvnäsfestivalen 26:e augusti

Hej kära Älvnäsbor!Nu närmar vi oss vår fina festival den 26:e augusti. Här kommer några hållpunkter under dagen och kvällen:

Läs mer

Älvnäsfestivalen 26/8 2023

Nu är det åter dags för Älvnäsfestivalen! Efter ett Coronauppehåll är det dags 26 augusti på stora fårängen. Vi startar klockan 11.00 och håller

Läs mer

Älvnäs Bouleturnering 2023

Älvnäs Bouleturnering 2023 Vi gratulerar vinnarna i Älvnäs Bouleturnering 2023 Veronica & Ronar Silfur! Turneringsresultat och laguppställning Grupp 1 är

Läs mer

Breddning av vägen

Breddning av vägen samt asfaltering av infartsdelen av Älvnäsvägen påbörjas i morgon torsdag 1/6 och fortlöper mot midsommar. Ingen fullständig

Läs mer

Om oss

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.