Breddning av vägen

Breddning av vägen samt asfaltering av infartsdelen av Älvnäsvägen påbörjas i morgon torsdag 1/6 och fortlöper mot midsommar. Ingen fullständig

Läs mer

Städdag 2023: 29 april kl. 10.00

Vi ses vid Kulturstallet klockan 10:00 då vi fördelar arbetskraft på insats och område.

Läs mer

Älvnästrumpeten 2, 2022

Det här är en liten tidning som kommer i din brevlåda när vi har lust, eller när vi har något

Läs mer

Vattenavrinning: Till alla fastighetsägare i Älvnäs

Som har uppmärksammats i FB och säkert lite till mans så har vi ett återkommande problem med vattenavrinning under perioder

Läs mer

Om oss

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.