Älvnäs Laddar

Årsmöte 15 juni kl 19.00 Erskinesalen

Årsmöte i Älvnäs väg- och tomtägareförening den 2021 kommer att hållas Kl. 19.00-21.00 i Erskinesalen, biblioteket Tappström den 15:e juni

Läs mer

Städdag 24 april kl. 10.00

Vid ett bord utanför Kulturstallet kommer markfogde Micke Bergman sitta. Dit går du för att anmäla dig till respektive städområde

Läs mer

Älvnästrumpeten 2, 2020

Det här är en liten tidning som kommer i din brevlåda när vi har lust, eller när vi har något

Läs mer

NCC verksamhet i Älvnäs

NCC har ansökt om en förlängning samt utökning av sin verksamhet i Älvnäs. Boende som bor inom en radie av

Läs mer

Om oss

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.