Trädgårdsflis

Nedanför vändplatsen på Flugsnapparvägen vid pumpstationen finns nu några cbm med flis som lämpar sig väl att lägga som marktäckning

Läs mer

Förhindra brott

Se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Olika tips nedan för att minimera risken

Läs mer

Älvnästrumpeten 2, 2020

Det här är en liten tidning som kommer i din brevlåda när vi har lust, eller när vi har något

Läs mer

Uthängande grenar

Kapa dina grenar Under sommaren växer som bekant våra träd och buskar och en del växer ut över vägen. Det medför

Läs mer

Om oss

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.