Älvnäs Laddar

NCC verksamhet i Älvnäs

NCC har ansökt om en förlängning samt utökning av sin verksamhet i Älvnäs. Boende som bor inom en radie av

Läs mer

Påminnelse att betala årsavgift!

Det är ett 30-tal fastighetsägare som fortfarande inte betalt årsavgiften i augusti (som hade sista betalningsdag den 31 maj). Du

Läs mer

Älvnästrumpeten nr 1, 2020

Det här är en liten tidning som kommer i din brevlåda när vi har lust, eller när vi har något

Läs mer

Uthängande grenar

Kapa dina grenar Under sommaren växer som bekant våra träd och buskar och en del växer ut över vägen. Det medför

Läs mer

Om oss

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.