Ordförande
Hans Christiansen
Telefon: 0707-200052

Mail: ordforande (at) hanschristiansen.se

Kassör, Vice Ordförande
Lars Ekeling
Telefon: 070-4400635

Mail: ekeling (at) hotmail.com

Sekreterare
My Olsberg
Telefon: 0708-831189

Mail: my (at) olsberg.com

Markfogde

Vakant plats, kontakta ordförande Hans vid behov

Vägfogde
Royne Carlsson

Telefon: 0705-575356

Mail: royne.c (at) telia.com
        
Suppleant
Sam Bäcknäs
Telefon: 076-6290751

Suppleant

Michael Bergman
Telefon: 0705-569160

Mail: mickebergman (at) outlook.com