Visningar: 897
0 0
Tid att läsa:1 Minuter, 40 Sekunder

För dig som planerar att bygga nytt hus eller bygga i Älvnäs så kan du läsa mer kring ordningsregler och annan information här

Enligt beslut på årsstämman 2008 tas en extra avgift ut i samband med NYBYGGNATION, denna avser att täcka kostnader för de skador som uppstår

  1. För dig som planerar att bygga nytt hus, bygga om ett äldre hus eller göra omfattande arbeten på tomt eller mark så är ni välkomna att göra detta men det finns ett antal saker att tänka på innan man sätter igång.

  2. Enligt beslut på årsstämman 2008 tas en extra avgift ut i samband med NYBYGGNATION, denna avser att täcka kostnader för de skador som uppstår. Avgiften motsvarar en årsavgift och debiteras första byggherren/byggföretag eller fastighetsägaren som erhållit första bygglovet.

  3. Området har ca 6 km väg som inte är dimensionerad för tyngre trafik.

  4. Under perioden 15 mars till 15 maj råder alltid begränsning för maximala axeltrycket för tunga fordon. Begränsningen är satt till 4 ton och dispens kan ges av styrelsens vägfogde. Skador som kan uppkomma i samband med byggnation kan vara beläggningsskador eller skador av vägkroppen, det senare är alltid dyrt att åtgärda.

  5. Innan byggnation påbörjas kräver styrelsen att tillsammans med den ansvarige/fastighetsägare för byggnationen eller markarbetet besiktiga vägen förebyggstart och sedan när arbetet anses klart. Besiktningen skall dokumenteras och protokollföras med fotografier och bägge parter ska vara överens om vägstatus innanbygget startar.

  6. Skador som kan relateras till oaktsamhet eller slarv kommer styrelsen belasta den ansvarige för byggnationen eller fastighetsägaren för.

  7. Tänk också på att efterkommande tomarbeten som kanske sker efter huset är färdigställt och kan kräva tunga transporter av materiel eller maskiner.

  8. Då anslutning av avlopp/vatten eller el ibland kräver att man gräver under vägen 
    för anslutning så räknas detta som avsiktligt och ansvarige/fastighetsägare är alltid ansvarig för att detta åtgärdas eller får stå för kostnaden om styrelsen låter laga skadan.

Under perioden 15 mars till 15 maj råder alltid begränsning för maximala axeltrycket för tunga fordon.