Årsmöte i Älvnäs väg- och tomtägareförening den 2021 kommer att hållas Kl. 19.00-21.00 i Erskinesalen, biblioteket Tappström den 15:e juni .Kallelsen, som skickats ut, från i mars med förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, budget och revisorernas berättelse gäller. Ingen förtäring serveras.

Välkomna!