Eftersom vi vill följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet till sommaren. Nytt preliminärt datum är den 15:e juni men beslut tas senare i vår beroende på utvecklingen av Covid-19.