Vid ett bord utanför Kulturstallet kommer markfogde Micke Bergman sitta. Dit går du för att anmäla dig till respektive städområde precis som vanligt. Enda skillnaden är att det sker utomhus, och att man håller avstånd, för att skapa säkerhet i fråga om smittorisk av Corona.

Vi har beställt tre containrar som kommer att stå vid Lindkvists hörna, stora fårhagen och bussvändplanens parkering. Du som är i närheten av en container får gärna lägga föreningens säckar direkt i containern. Annars är det två släp, med Hasse och Lasse, som åker runt och samlar upp säckar.

Säckarna får endast innehålla föreningens trädgårdsavfall i form av kvistar, löv, gräs etc. Inget grus, plast eller metall.

I samband med att säckar hämtas upp delar vi ut dricka och något att tugga på.

I år blir det ingen korvgrillning av säkerhetsskäl.

Finns det grus på vägen som första sopningen har missat borsta ut det mitt på vägen så tar sopningsbilen upp det på måndag 26 april.

Ta med de verktyg hemifrån som du kommer att behöva vid städplatsen.

Förutom skylten vid Lindkvist hörna kommer det ut ett sms med påminnelse om städdagen.

Respektera smittorisken och håll avstånd till varandra

Hoppas vi får en härlig städdag

Styrelsen

P.S. Om det finns plats i containrarna på söndag eftermiddag, går det bra att lägga i privat trädgårdsavfall. Containrarna hämtas måndag. D.S.

Vi kommer att samlas vid kulturstallet. Håll avstånd till varandra.

Den 26 april kör vi en andra vända med finsopning av gatorna så då är det bra om ni sopar ut gruset från era infarter på gatan så att våra gator är rena inför våren.

Det blir inte någon korvgrillning i år, istället ordnar vi något mindre tilltugg samt dricka som delas ut.