På grund av Covid-19 är vi tvungna att ställa in midsommarfirandet i Älvnäs i år då vi anser att risken för att antalet deltagare skulle överstiga det tillåtna antalet på 50 personer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat.

Glädjande dock är att vi planerar att sätta upp en midsommarstång på vanliga stället i fårhagen samt anordna med att dragspels-Lasse åker runt på några utvalda platser i Älvnäs för att bjuda på lite musik.

Dragspels-Lasse kommer att spela på 4 olika ställen i Älvnäs under midsommarafton: Lindqvist hörna, vid Stallet, lekparken och bussvändplan. Han spelar ca 20 minuter på varje plats mellan kl 14.00-16.00. Lyssna efter härliga dragspelstoner och kom ut och mys. Om det är mer än 50 personer, backa och välj nästa spelplats så vi håller oss inom de ramar som Folkhälsomyndigheten har satt upp. 

Midsommarfirande tidigare år som är ett uppskattat inslag i Älvnäs

Styrelsen önskar en glad midsommar!