Information via SMS till boende


Till er som anmält sig till tjänsten för SMS-utskick. När SMS skickas ut så förekommer det att vissa inte går fram och därmed går inte informationen fram som det var tänkt. Detta kan bero på att man bytt telefonnummer eller att numret helt enkelt skrivits in fel.


För er som vet att ni anmält er men ändå inte fått några SMS från föreningen så kan ni
skicka e-post med namn och nummer så kan detta korrigeras.