Användning av reflex


Det är svårt att upptäcka fotgängare och cyklister i mörker. En reflex hjälper till exempel bilister att upptäcka fotgängaren i skymningen. Det finns olika reflexer som passar olika stilar.

Fotgängarens synlighet i mörker

En bilist som använder helljus ser en fotgängare utan reflex på en mörk väg på cirka 150 meters avstånd, beroende på fotgängarens klädsel och bilens lyktor. En fotgängare som använder reflex eller reflexväst kan ses på upp till 600 meters avstånd.


En bilist som använder halvljus upptäcker en fotgängare utan reflex först på cirka 50 meters avstånd, medan en fotgängare med reflex kan ses redan på 350 meters avstånd.

Även i belysta tätorter kan det vara svårt att upptäcka fotgängare och cyklister i mörker. Gatlyktorna, ljusreklamen samt skuggorna av träd och buskar gör det svårare att upptäcka fotgängare och cyklister. Regn, dimma och immiga fönster försvagar bilförarens vy. Även billyktornas skick och eventuell smuts på vindrutan påverkar förarens synfält.

Enligt lag ska fotgängare som under mörker rör sig på väg i allmänhet använda en ändamålsenlig reflex.Trots förpliktelsen i lagen använder bara varannan fotgängare reflex i och utanför tätort.

Fotgängarolyckor i skymningen

Under åren 2013–2015 undersökte Institutet för olycksinformation 29 dödsfall som inträffat i mörker eller skymning och där fotgängaren inte använt reflex. Med olika sannolikhet skulle en tredjedel av dessa personer kunna ha klarat sig om de hade använt reflex.

Ändamålsenlig reflex

Fotgängarnas reflexer definieras i enlighet med Europeiska unionens direktiv om personlig skyddsutrustning. Reflexernas synlighet säkerställs genom att bland annat mäta reflexens totala ljusstyrka och yta enligt standarden EN 13356. De reflexer som finns till försäljning ska uppfylla kraven i standarderna och vara CE-godkända. Det är bra att kontrollera detta innan man beslutar vilken reflex man ska köpa. Mer information om standarderna hittar du på bland annat Arbetshälsoinstitutets webbplats (extern länk, på finska).


Exempelbilder finns här och mer här

Delar av texten och bilder ovan hämtat från nedan länk
https://www.liikenneturva.fi/sv/i-trafiken/anvandning-av-reflex