Mötesprotokoll från styrelsemöten
Protokoll från årsmöten finns här

Originalprotokoll finns hos sekreteraren.
En samlingssida för andra typer av dokument finns här.
Protokollen anslås också på de 3 anslagstavlorna i området.

Anslagstavlor finns vid:
Vid Lindquist hörna
Vid Hedborgs filial
Vid vändplan för buss

Protokoll från 2011 och 2012 finns här
Protokoll från 2009 och 2010 finns här
Protokoll från 2007 och 2008 finns här
Protokoll från 2005 och 2006 finns här
Protokoll från 2000 och 2004 finns här

Protokoll från 2015
Styrelseprotokoll-2015-12-09.pdf
Styrelseprotokoll-2015-10-28.pdf
Styrelseprotokoll-2015-09-30.pdf
Styrelseprotokoll-2015-08-19.pdf
Styrelseprotokoll-2015-06-10.pdf
Styrelseprotokoll-2015-05-12.pdf
Styrelseprotokoll-2015-02-24.pdf
Styrelseprotokoll-2015-01-26.pdf

Protokoll från 2014
Styrelseprotokoll-2014-12-15.pdf
Styrelseprotokoll-2014-10-22.pdf
Styrelseprotokoll-2014-09-29.pdf
Styrelseprotokoll-2014-08-05.pdf
Styrelseprotokoll-2014-06-11.pdf
Styrelseprotokoll-2014-05-12.pdf
Styrelseprotokoll-2014-04-07.pdf
Konstituerande-styrelsemöte-2014-03-20.pdf
Styrelseprotokoll-2014-02-18.pdf
Styrelseprotokoll-2014-01-23.pdf

Protokoll från 2013
Styrelseprotokoll-2013-11-20.pdf
Styrelseprotokoll-2013-10-17.pdf
Styrelseprotokoll 2013-09-19.pdf
Styrelseprotokoll 2013-08-21.pdf
Styrelseprotokoll 2013-06-19.pdf
Styrelseprotokoll 2013-05-15.pdf
Styrelseprotokoll 2013-04-18.pdf
Konstituerande-styrelsemöte 2013-03-20.pdf
Styrelseprotokoll 2013-02-13.pdf
Styrelseprotokoll 2013-01-21.pdf