Mötesprotokoll från styrelsemöten
Protokoll från årsmöten finns här

Originalprotokoll finns hos sekreteraren.
En samlingssida för andra typer av dokument finns
här.
Protokollen anslås också på de 3 anslagstavlorna i området.

Anslagstavlor finns vid:
Vid Lindquist hörna
Vid Hedborgs filial
Vid vändplan för buss

Protokoll från 2013 till 2015 finns
här
Protokoll från 2009 och 2010 finns
här
Protokoll från 2007 och 2008 finns
här
Protokoll från 2005 och 2006 finns
här
Protokoll från 2000 och 2004 finns
här

Protokoll från 2012
Styrelseprotokoll 2012-12-19.pdf
Styrelseprotokoll 2012-11-14.pdf
Styrelseprotokoll 2012-10-18.pdf
Styrelseprotokoll 2012-09-13.pdf
Styrelseprotokoll 2012-08-13.pdf
Styrelseprotokoll 2012-05-28.pdf
Styrelseprotokoll 2012-04-25.pdf
Styrelseprotokoll 2012-03-28.pdf
Konstituerande möte 2012.pdf
Styrelseprotokoll 2012-02-07.pdf
Styrelseprotokoll 2012-01-17.pdf

Protokoll från 2011
Styrelesprotokoll 2011-11-22-v2.pdf
Styrelseprotokoll 2011-10-21.pdf
Styrelseprotokoll-20110921.pdf
Styrelseprotokoll 2011-06-14.pdf
Styrelseprotokoll 2011-05-17.pdf
Styrelseprotokoll 2011-04-19.pdf
Konstituterande styrelsemöte-2011-03-22.pdf
Styrelseprotokoll 2011-03-15.pdf
Styrelseprotokoll 2011-02-16.pdf
Styrelseprotokoll 2011-01-11.pdf