Mötesprotokoll från styrelsemöten
Protokoll från årsmöten finns här

Originalprotokoll finns hos sekreteraren.
En samlingssida för andra typer av dokument finns
här.
Protokollen anslås också på de 3 anslagstavlorna i området.

Anslagstavlor finns vid:
Vid Lindquist hörna
Vid Hedborgs filial
Vid vändplan för buss

Protokoll från 2013 och 2015 finns
här
Protokoll från 2011 och 2012 finns
här
Protokoll från 2007 och 2008 finns
här
Protokoll från 2005 och 2006 finns
här
Protokoll från 2000 och 2004 finns
här

Protokoll från 2010
Styrelseprotokoll 2010-11-23.pdf
Styrelseprotokoll 2010-10-20.pdf
Styrelseprotokoll 2010-09-14.pdf
Styrelseprotokoll 2010-08-25.pdf
Styrelseprotokoll 2010-06-16.pdf
Styrelseprotokoll 2010-05-18.pdf
Styrelseprotokoll 2010-04-20.pdf
Konstituerande möte 2010-03-18.pdf
Styrelseprotokoll 2010-02-16.pdf
Styrelseprotokoll 2010-01-12.pdf

Protokoll från 2009
Styrelseprotokoll 2009-12-09.pdf
Styrelseprotokoll 2009-11-10.pdf
Styrelseprotokoll 2009-10-13.pdf
Styrelseprotokoll 2009-09-08.pdf
Styrelseprotokoll 2009-08-18.pdf
Styrelseprotokoll 2009-06-09.pdf
Styrelseprotokoll 2009-05-06.pdf
Styrelseprotokoll 2009-04-07.pdf
Konstituerande styrelsemöte 2009-03-18.pdf
Styrelseprotokoll 2009-02-18.pdf
Styrelseprotokoll2009-01-12.pdf