Mötesprotokoll från styrelsemöten
Protokoll från årsmöten finns här

Originalprotokoll finns hos sekreteraren.
En samlingssida för andra typer av dokument finns
här.
Protokollen anslås också på de 3 anslagstavlorna i området.

Anslagstavlor finns vid:
Vid Lindquist hörna
Vid Hedborgs filial
Vid vändplan för buss

Protokoll från 2013 till 2015 finns
här
Protokoll från 2011 och 2012 finns
här
Protokoll från 2009 och 2010 finns
här
Protokoll från 2007 och 2008 finns
här
Protokoll från 2005 och 2006 finns
här

Protokoll från 2004
Styrelseprotokoll 2004-12-14.pdf
Styrelseprotokoll 2004-11-15.pdf
Styrelseprotokoll 2004-10-26.pdf
Styrelseprotokoll 2004-09-27.pdf
Styrelseprotokoll 2004-08-23.pdf
Styrelseprotokoll 2004-04-16.pdf
Styrelseprotokoll 2004-02-16.pdf

Protokoll från 2003
Styrelseprotokoll 2003-04-01.pdf
Styrelseprotokoll 2003-02-17.pdf
Styrelseprotokoll 2003-01-22.pdf

Protokoll från 2002
Styrelseprotokoll 2002-12-02.pdf
Styrelseprotokoll 2002-09-16.pdf
Styrelseprotokoll 2002-08-19.pdf
Styrelseprotokoll 2002-06-10.pdf
Styrelse
protokoll 2002-05-13.pdf

Styrelseprotokoll 2002-04-18.pdf
Styrelseprotokoll 2002-02-19.pdf
Styrelseprotokoll 2002-02-07.pdf
Styrelseprotokoll 2002-01-13.pdf

Protokoll från 2001
Styrelseprotokoll 2001-10-09.pdf
Styrelseprotokoll 2001-06-12.pdf
Styrelseprotokoll 2001-04-18.pdf
Styrelseprotokoll 2001-02-15.pdf

Protokoll från 2000
Styrelseprotokoll 2000-10-19.pdf
Styrelse
protokoll 2000-05-03.pdf

Styrelseprotokoll 2000-03-13.pdf