Mötesprotokoll från styrelsemöten
Protokoll från årsmöten finns här

Originalprotokoll finns hos sekreteraren.
En samlingssida för andra typer av dokument finns
här.
Protokollen anslås också på de 3 anslagstavlorna i området.

Anslagstavlor finns vid:
Vid Lindquist hörna
Vid Hedborgs filial
Vid vändplan för buss

Protokoll 2019
Styrelseprotokoll-20190219.pdf

Protokoll 2018
Styrelseprotokoll-20181217.pdf
Styrelseprotokoll-20181107.pdf
Styrelseprotokoll-20180924.pdf
Styrelseprotokoll-20180814.pdf
Styrelseprotokoll-20180626.pdf
Styrelseprotokoll-20180528.pdf
Styrelseprotokoll-20180412.pdf
Styrelseprotokoll-20180320.pdf
Styrelseprotokoll-20180221.pdf
Styrelseprotokoll20180122.pdf


Protokoll från 2016, 2017 finns här
Protokoll från 2013 - 2015 finns
här
Protokoll från 2011, 2012 finns
här
Protokoll från 2009, 2010 finns
här
Protokoll från 2007, 2008 finns
här
Protokoll från 2005, 2006 finns
här
Protokoll från 2000 - 2004 finns här