Mötesprotokoll från styrelsemöten
Protokoll från årsmöten finns här

Originalprotokoll finns hos sekreteraren.
En samlingssida för andra typer av dokument finns
här.
Protokollen anslås också på de 3 anslagstavlorna i området.

Anslagstavlor finns vid:
Vid Lindquist hörna
Vid Hedborgs filial
Vid vändplan för buss

Protokoll 2018
Styrelseprotokoll-2018021.pdf
Styrelseprotokoll-20180122.pdf

Protokoll från 2016, 2017 finns här
Protokoll från 2013 - 2015 finns
här
Protokoll från 2011, 2012 finns
här
Protokoll från 2009, 2010 finns
här
Protokoll från 2007, 2008 finns
här
Protokoll från 2005, 2006 finns
här
Protokoll från 2000 - 2004 finns här