Här kan du hitta styrelseprotokoll, stadgar, historia och annat. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg.


Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området.
Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen, tillhör egentligen kommunen men förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.

Fåren är tillbaka

Älvnäsfestivalen 26/8, mer information kommer senare

Lekplatsen invigd, bilder finns här