Här kan du hitta styrelseprotokoll, stadgar, historia och annat. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.

 

Påminnelse SMS-avisering

Kapa dina uthängande grenar eller buskar

Vad gäller för eldning i Ekerö kommun?

Läs om ångbåtstrafiken på 30-taletSkadegörelse Björkbackens Vattenförening

Björkbackens Vattenförening har blivit utsatt för skadegörelse. Vattenföreningen har pumphuset för båtklubben nere vid lekplatsen. Nära pumphuset har någon borrat 4 hål i vattenföreningens grova 75mm i diameter slang som matar hela systemet. Vattnet hade precis satts igång efter ett par skador på gamla rör. Vi vet inte vem som gjort det eller varför detta har hänt, har man någon information gällande detta får man gärna meddela styrelsen eller René Lindholm, som är ordförande i Björkbackens Vattenförening. Detta skapar stora problem för vattenföreningen och vi hoppas självklart att det inte skall upprepas.