Här kan du hitta styrelseprotokoll, stadgar, historia och annat. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.

 

Påminnelse SMS-avisering

Kapa dina uthängande grenar eller buskar

Vad gäller för eldning i Ekerö kommun?

Läs om ångbåtstrafiken på 30-talet

Välkommen till Älvnäs vägförening

Vi firar midsommar vid kulturstallet!

10:00 behöver vi hjälp med att plocka blommor för att klä stången

15:00 reses stången och firandet drar igång

Midsommarstången lövas 19:00 kvällen innan

Varmt välkommen!