Här kan du hitta styrelseprotokoll, stadgar, historia och annat. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens vägnät och tillhörande markområden samt tillgodose medlemmarnas behov av ett rimligt vägnät.  Alla åtgärder bekostar vi själva och vägnätet omfattar ca 6 km väg. Styrelsen håller också kontakt med kommunen i frågor som rör utbyggnad av området. Vissa delar av området i Älvnäs som tillsynes tillhör tomtägarföreningen tillhör egentligen kommunen och förvaltas av vägföreningen / tomtägarföreningen.

 

Påminnelse SMS-avisering

Kapa dina uthängande grenar eller buskar

Vad gäller för eldning i Ekerö kommun?

Läs om ångbåtstrafiken på 30-talet

Städdagen den 28:e april
Samling vid Kulturstallet i fårhagen klockan 10:00

Grovsopning i Älvnäs vecka 15 (notera uppdaterat från vecka 17) och finsopning 2 maj

Det blir ingen majbrasa i Älvnäs i år