<< ÅNGBÅTSTRAFIKEN OCH ÄLVNÄS BRYGGA, bilder >>

Ångaren Stockholm angör Älvnäs brygga 1940
Tack till Adolf Hofer som försett oss med dessa bilder