<< ÅNGBÅTSTRAFIKEN OCH ÄLVNÄS BRYGGA, fler bilder >>

Elisabeth Sahlström, dottern Anna-Kajsa, Torsten och Märta Lundström vilar på skridskofärden vid Älvnäs Ångbåtsbrygga.