ÅNGBÅTSTRAFIKEN OCH ÄLVNÄS BRYGGA, fler bilder >>

Harry Sahlström går i land på Älvnäs brygga 1934
Tack till Adolf Hofer som försett oss med dessa bilder