Aktiviteter Älvnäs vägförening 2018


Årsmötet är bestämt att vara den 20/3 i Närlundaskolans matsal klockan 19:00
Handlingar till mötet finns
här

Har du fler förslag på aktiviteter, kontakta
styrelsen